Medeleven


Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het plotse overlijden van onze ondervoorzitter Erik Baelus.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, familie en talrijke vrienden. Voor het vele goede werk dat hij in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. Wat een verlies… Zijn optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht.