Contaceer ons

Tracé is een expositieruimte waar maandelijks een andere kunstenaar zijn werken tentoonstelt. Het is een podium voor beginnende en reeds gevestigde artiesten.

De twee vloeien perfect ineen…zitten op een ‘speciale stoel’, koffie aan een ‘aparte tafel’…kijk en geniet!
Tracé wil er eveneens zijn voor beginnende kunstenaars en hanteert dus een (zeer) laag tarief.
Wenst U onze tentoonstellingsruimte te huren voor een tentoonstelling ?
Neem contact op met Cris Deleu; zij bezorgt U een verzorgde folder met alle afmetingen van de lokalen en met onze algemene voorwaarden.

Onze tentoonstellingsruimte kan U huren voor een periode van 3 weken :

Opbouwen op donderdag en vrijdag
vernissage in het weekend (tijdens de openingsuren)
Weghalen van de tentoongestelde werken : donderdag.

Cursussen en workshops:

U kunt zich inschrijven door telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per e-mail uw naam, adres en telefoonnumer door te geven aan de contactpersonen met vermelding van de cursus, de workshop waarvoor u inschrijft. (zie Workshops en/of cursussen )

– De betaling dient u te regelen met de lesgevers voor de aanvang van de cursus.
– Iedereen die zich inschrijft voor een cursus wordt autmatisch lid van Tracé en betaalt ook € 12,5 lidgeld. (€15 voor buitenlandse adressen)
– Het lidgeld kunt u storten op rekeningnummer 220-0378884-38 of cash betalen aan de verantwoordelijke.
– Elke cursus heeft een max. aantal deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij de cursus annuleren. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld wordt teruggestort.
-Indien u uw deelname aan de cursus annuleert, wordt een vaste administratiekost aangerekend van €15 en wordt het lidgeld niet teruggestort.